אי שניות (אדווייטה)

"השאלה ”מי אני“ איננה בדיוק שאלה, אלא יותר הפנייה של

תשומת הלב עמוק פנימה אל תוך עצמנו.

היא התבוננות אל ”זה“ שממנו צצות המחשבות, מעומקו מופיעים רגש,

תחושות פיסיות, נוצרת תנועה, ואפילו הגוף עצמו.

זה שמאפשר את כל אלו, כמו גם את כל התופעות ביקום.

”זה“ שהוא עצמו איננו תופעה ולכן אי אפשר ”לראות“ או ”לחוש“ אותו.

הוא מה שמאפשר ראייה וחישה.

זה מה שאנחנו עצמנו, וניתן לחוות אותו רק בצורה אינטואיטיבית,

לא כחוויה, אלא כידיעה פנימית.

ברגע שאנחנו חוזרים אל המקור הזה, הוא יתגלה לנו בכל מה שנפגוש -

בבני אדם, בהתרחשויות, בכוכבים, בטבע ובכל מה שקיים. גם ברגשות שלנו,

במחשבות שלנו, בכל תנועה שקורית בתוכנו וסביבנו.

 

זהו לב הדברים, והוא נמצא בתוכנו, ממש ברגע זה".

ramana.jpg

Who am I?   

מי אני?

הדף בבנייה